Бүх асуултын хариулт

Бүх асуултын хариулт

Үргүйдлийн эмчилгээ нь ямар нэгэн үнэ цэнэ, тоогоор эхлэх биш харин өвчтөн таньд тулгарч буй асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэх аргыг хайх зорилго тавигдсанаар үргүйдлийг ялан дийлэх эхлэлийн үндэс болно.

 
:: Writing ::
Нэр
Нууц дугаар
И-мэйл
Сонголт Нууцлах 
Титул
Линк #1
Линк #2
Энд дарна уу!    Код бич нүү
  Лист