Бүх асуултын хариулт

Бүх асуултын хариулт

Үргүйдлийн эмчилгээ нь ямар нэгэн үнэ цэнэ, тоогоор эхлэх биш харин өвчтөн таньд тулгарч буй асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэх аргыг хайх зорилго тавигдсанаар үргүйдлийг ялан дийлэх эхлэлийн үндэс болно.

 
5
 User : цээгий
Дарах : 514  
өндгөн эсийн нөөц 0,4гэсэн хариу авсан ямар эмчилгээ хамгийн үр дүнтэй вэ