Бүх асуултын хариулт

Бүх асуултын хариулт

Үргүйдлийн эмчилгээ нь ямар нэгэн үнэ цэнэ, тоогоор эхлэх биш харин өвчтөн таньд тулгарч буй асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэх аргыг хайх зорилго тавигдсанаар үргүйдлийг ялан дийлэх эхлэлийн үндэс болно.

 
Semen test
 User : Wu Jing
Дарах : 867  
Hi:


Very sorry for late reply
yes , we can do semen test
Charge is different for cover insureance or not
can you send me your ID number to me?
my telephone no is 010-9334-2162

CL international department> Hello
> Do u have semen test which show number,shape and movement of sperms apnd if yes how much is it
>