Бүх асуултын хариулт

Бүх асуултын хариулт

Үргүйдлийн эмчилгээ нь ямар нэгэн үнэ цэнэ, тоогоор эхлэх биш харин өвчтөн таньд тулгарч буй асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэх аргыг хайх зорилго тавигдсанаар үргүйдлийг ялан дийлэх эхлэлийн үндэс болно.

Total 1,016
Номер Титул Хэрэглэгч Огноо Дарах
6 Embryo Donation Program Australia 02-07 11368
5    Embryo Donation Program BC Choi 02-07 11691
4 Azoospermia Canadian 02-07 11130
3    Azoospermia BC Choi 02-07 11596
2 IVF-ET Valérie Ange… 02-07 12113
1    IVF-ET BC Choi 02-07 11225
First  P  101  102