Вопросы

1662번 게시글
сарын тэмдгийн өвдөлт
Writer : CLWHivf     Date : 2020-09-16     Clicks : 37
Сайн байна уу? Сарынн тэмдэг маань их хэмжээгээр ирдэг бас маш их хүчтэй өвдөлттэйгээр ирэх юм. Энэ талаар мэдээлэл өгч тусална уу. Өвчин намдаагч байнга сарын тэмдгийн үед хэрэглэдэг нь зүгээр болов уу? Баярлалаа.
1662번 게시글의 이전글, 다음글
Prev. Вопрос для клиники СЛ Лилия
Next. 染色体检查 毛英
Top이동