Дурангийн хагалгаа

Лапароскопи хагалгаа (Дурангийн хагалгаа)

Эмэгтэй үрийн суваг, өндгөвч болон умайг хагалгааны аргаар эмчилж болдог. Дурангийн хагалгаа нь хэвлийн хөндийг нээхгүйгээр маш жижиг хэмжээний дуран ашиглаж үргүйдлийg оношилдог ба эмчилгээний болон оношлогооны өндөр ач холбогдолтой. Хагалгааны дараагаар эмнэлэгт хэвтэхгүйгээр амбулаторийн нөхцөлд хагалгааны дараахи хяналт явагдах боломжтой. CLWH- IVF төвд хүнд хагалгааны төрлийг ч дурангийн аргаар хийх чадвартай эмч мэргэжилтэнгүүд бэлтгэгдсэн болно.

Various laparoscopic operation