Хуруу шилний
хүүхэд

Үр тогтолтонд нөлөөлөх арга(ART)

Суперовуляци (өндгөвчинд өндгөн эс олноор боловсруулах)

Жирэмслэхэд хүндрэлтэй эмэгтэйчүүд үр хүүхэдтэй болохын тулд эмнэлгт шинжилгээнд хамрагдсаар байна. Үргүйдлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд өргөн хэрэглэгдэж буй эмчилгээний нэг төрөл нь суперовуляци буюу эмэгтэйн өндгөвчинд өндгөн эс олноор боловсруулах арга юм. Суперовуляцийн туршид, өвчтөн таны өндгөвчинд 1 ба түүнээс дээш өндгөн эс боловсoрдог болно. Эмчилгээнд хоёр янзын аргаар эм тариаг хэрэглэдэг. Үүнд: уух эм (Clomiphene Citrate; Clomid™, Letrozol™) болон тариа (Gonal F™, Puregon™, Elonva™, Menotrophin™).

Controlled Ovarian Hyperstimulation (COH) Protocols