Умайд эр эс суулгах

IUI (Умайд эр эс суулгах ажилбар)

Умайд эр эс суулгах ажилбар нь (IUI) тусгай ажилбарын тусламжтайгаар ялгаж авсан хамгийн эрүүл буюу хөдөлгөөнтэй спермыг эмэгтэйн умайд суулгах ажилбар юм. Энэхүү ажилбар нь ихэвчлэн эмэгтэйн өндгөвчинд олон өндгөн эс боловсруулах аргаар хийгдэнэ.

IUI ажилбарын дараалал