Ask Anything

1671번 게시글
асуух зүйл
Writer : цэцэгмаа     Date : 2020-10-27     Clicks : 223

саин баина уу

танаи эмнэлгиайн сайтаар орж танилцлаа.

олон орны орчуулагч бэлтгэгдсэн үнэхээр мундаг эмнэлэг байна гэсэн ойлголт авлаа .

үргүйдлийн шинжилгээ егхед үрийн сувгын зураг авалт сарын тэмдэг ирсэнээс хойш хэд дэх өдөр хийхэн зохимжтой вэ  

1671번 게시글의 이전글, 다음글
Prev. 捐卵 空空
Next. Question from Russia Maria
Top이동