News Letter

1413번 게시글
Last week marked 14th anniversary of birth of CL hospital. CLWH эмэгтэйчүүд үргүйдлийн эмнэлгийн 14 жилийн ойн үйл ажиллагаа
Date : 2014-09-24     hit : 6449
DSC_0228.JPG

Dr. Choi speech CLWH эмэгтэйчүүд үргүйдлийн эмнэлгийн их эмч Чэ Бум Чой нээлтийг хийж үг хэллээ

DSC_0221.JPG
International Medical Center  staff  Тус эмнэлгийн Олон улсын Эмчилгээний төвийн ажилчид
DSC_0206.JPG
long-term staff got prize

DSC_0265.JPG
CL hospital staff , fighting!!!

DSC_0250.JPG
congratulations!!!
Attachments No Attachments
1413번 게시글의 이전글, 다음글
Prev. World Best CLWHivf.com-- Iran Dr. Farideh and Dr. Fatemeh`s training ceremony
Next. No waiting , Join us !!!
Top이동